• Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome
  • Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome
  • Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome
  • Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome
  • Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome

Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome

2017

Vizualizácia kúpelne v rodinnom dome, kde bola požiadavka usporiadať vybavenie s čo najmenšími úpravami rozvodov vody a dispozičného riešenia domu.