Realizácia hrubej stavby na Bytovom dome v Ivachnovej